Nieuwe kans gunstige afkoopregeling eeuwigdurende erfpacht

Woonde je al vóór 8 januari 2020 in een Amsterdamse koopwoning gemeentelijke erfpachtgrond en betaal je jaarlijks een erfpachtcanon of loopt in de toekomst de afgekochte termijn af? En heb je nog geen gebruik gemaakt van de overstapregeling om over te stappen naar het eeuwigdurende erfpachtstelsel? Dan is er mogelijk goed nieuws voor jou.

De gemeente Amsterdam overweegt om de aantrekkelijke overstapregeling naar het eeuwigdurende erfpachtstelsel opnieuw open te stellen. Wie in 2020 voldeed aan de voorwaarden, maar om wat voor reden de regeling heeft laten passeren, krijgt een tweede kans. Amsterdam komt spijtoptanten waarschijnlijk dit najaar tegemoet.

Huis verkopen? Denk ook aan de erfpacht

Een belangrijke factor bij het bepalen van de verkoopwaarde van je woning is de erfpacht. Wanneer je al bent overgestapt naar het het eeuwigdurende erfpachtstelsel, heeft een toekomstige koper van jouw woning ‘voor eeuwig’ zekerheid in de hoogte van het al dan niet te betalen erfpachtbedrag. Een mooi pluspunt voor jouw woning dus.

Zonder afkoopregeling kan het te betalen erfpachtbedrag hoger uitvallen. Met de gemiddelde Amsterdamse huizenprijzen kan dat aardig in de papieren lopen. Wil je je woning eind dit jaar of later verkopen en heb je nog geen gebruik gemaakt van de regeling, laat deze eventuele tweede kans dan niet voorbij gaan.

Neem contact op met Metropool Makelaars: we vertellen je graag over onze service en de beste voorwaarden (waaronder erfpacht) om je huis zo goed mogelijk te verkopen.

Afkoopregeling eeuwigdurende erfpacht Amsterdam

Aantrekkelijke afkoopregeling

De afkoopregeling is om meerdere redenen aantrekkelijk. In de berekening wordt de laagste WOZ-waarde uit 2015 of 2016 gehanteerd. Ook wordt gerekend met de buurtstraatquote (BSQ) van 2017. De afkoopsom wordt dus berekend op basis van jaren waarin de WOZ-waarde van woningen en BSQ van straten en wijken beduidend lager liggen. Tenslotte wordt ook de overstappremie van 35% gehanteerd, terwijl deze in huidige berekeningen maar 25% bedraagt.

Reageer op het aanbod van de gemeente Amsterdam

Van 24 juni tot 19 september houdt de gemeente Amsterdam nog een inspraakronde voor burgers over het besluit. Daarna zal de regeling naar alle waarschijnlijkheid weer opengesteld worden. Inwoners die in aanmerking komen worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Ontvang je een brief van de gemeente over de afkoopregeling eeuwigdurende erfpacht, kom dan zeker in actie.

Heb je verkoopplannen voor jouw huis?